Log in

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej

Jest organizacją mającą na celu działanie na rzecz rozwoju chirurgii naczyniowej, rozpowszechnianie wiedzy związanej z  dziedziną, na rzecz środowiska chirurgów naczyniowych, a także upowszechnianie działalności na rzecz integracji członków, wymiany doświadczeń, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, jak i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej powstało w 2001 roku. Pierwszym Prezesem był prof. Piotr Gutowski. „Powodem powstania Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej była konieczność stworzenia reprezentacji chirurgów naczyniowych na forum krajowym i zagranicznym. Środowisko chirurgów naczyniowych stało się na tyle liczne i świadome własnych nierozwiązanych problemów, że powstanie Towarzystwa było nieuniknione". Pierwsze spotkanie inicjujące powstanie PTChN odbyło się 15 października 2000 roku.

ZARZĄD PTChN kadencja w latach 2017-2018


Prezes

prof. dr hab. n. med.
Piotr Szopiński


Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14,
02-776 Warszawa


Członek Zarządu

prof. dr hab. Andrzej Dorobisz

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 
50-556 Wrocław


Prezes ubiegłej kadencji

prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Oszkinis


II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
ul. Długa 1/2,
61-848 Poznań


Członek Zarządu

dr hab. n. med.
Tomasz Urbanek


Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ziołowa 45/47, 
40-635 Katowice


Prezes Elekt

prof. dr hab. n. med.
Arkadiusz Jawień


Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz


Członek Zarządu

dr hab. n. med.
Michał-Goran Stanišić


II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Długa 1/2, 
61-848 Poznań


Sekretarz

dr n. med. Jacek Michalak

Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 
02-776 Warszawa


przedstawiciel ESVS

dr hab. n. med.
Tomasz Jakimowicz


Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
I Wydziału Lekarskiego WUM
SPC Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa


Skarbnik

dr hab. n. med.
Wacław Kuczmik


Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii 
Górnośląskie Centrum Medyczne, Szpital w Ochojcu
ul. Ziołowa 45/47,
40-635 Katowice - Ochojec


Członek Zarządu / Konsultant Krajowy

prof. dr hab. n. med.
Piotr Andziak


Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137, 
02-507 Warszawa

PREZESI POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII NACZYNIOWEJ W MINIONYCH LATACH
(2-letnia kadencja):

2001 – 2004 – prof. Piotr Gutowski, M.D, Ph.D. 

2005 – 2006 – prof. Paweł chęciński, M.D., Ph.D. 

2007 – 2008 – prof. Andrzej Dorobisz, Ph.D. 

2009 – 2010 – prof. Piotr Andziak, M.D., Ph.D. 

2011 – 2012 – prof. Stanisław Molski, M.D., Ph.D.

2013 – 2014 – prof. Wacław Kuczmik, M.D., Ph.D. 

2015 – 2016 – prof. Grzegorz Oszkinis, M.D., Ph.D. 

2017 – 2018 – prof. Piotr Szopiński, M.D., Ph.D. 

2019 – 2020 – prof. Arkadiusz Jawień, M.D., Ph.D. 

...........................................................................................................................................................

Kontakt

Telefon: +48 608 824 679
E-mail: sekretariat@ptchn.com.pl

...........................................................................................................................................................

PTCHN © 2018 Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Powered by Wild Apricot Membership Software